Magyar közmondások angol tükörfordítása

Szegény mint a templom egere - As poor as the mouse of the church
Szegény embert még az ág is húzza - A poor man is even pulled by a branch.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik - The jar goes to the fountain till it's broken.
Egyszer volt Budán kutyavásár - It's one time that a dog market had been in Buda.
Aki másnak vermet ás, maga esik bele - The one who digs a pit for someone else will fall in it himself.
Bolond lyukból bolond szél fúj - From a silly hole a silly wind blows.
Sok jó ember kis helyen is elfér - A lot of good people elfair in little place, too.